Informācija

Licencētās izglītības programmas Alūksnes novada vidusskolā:

Programmas kodsProgrammas nosaukums
31014011Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas 
01011111Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111Pamatizglītības programma
21015611Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011011Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31016011Vispārējās vidējās izglītības programma
31011013Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Saites ar informāciju par 2022./2023. mācību gadu tiks aktivizētas tiklīdz aktuālā informācija būs pieejama.

Informācija par izglītojamo uzņemšanu Alūksnes novada vidusskolā

Alūksnes novada vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2021. gada 1. novembri kārtība

Rīcības algoritms, kad bērnam jāpaliek mājās.

Informācija par pieejamo atbalsta personālu Alūksnes novada izglītojamajiem

Alūksnes novada vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2022./2023. mācību gads

Alūksnes novada vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 10., 11., 12. klases izglītojamiem ceturtdienās 2022./2023. mācību gads

Pirmsskolas nodarbību plāns 2022./2023. mācību gads

Skolotāju tikšanās laiki ar vecākiem 2022./2023. mācību gads

Alūksnes novada vidusskolas konsultāciju laiki 2022./2023. mācību gads

Stundu sākums/beigas 2022./2023. mācību gads

Mācību literatūras saraksts 2022./2023. mācību gadam.

Alūksnes novada vidusskolas skolotāji 2022. / 2023. mācību gads

Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Created with Mobirise ‌

Web Page Design Software