Informācija

Licencētās izglītības programmas Alūksnes novada vidusskolā:

Programmas kodsProgrammas nosaukums
31014011Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas 
01011111Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111Pamatizglītības programma
21015611Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011011Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31016011Vispārējās vidējās izglītības programma
31011013Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

© Aluksnes novada vidusskola 2018

Created with Mobirise ‌

Free HTML Website Generator